Keman

Nota okumayı öğrenmek, keman çalmaya başlamak veya seviyesini ilerletmek, teknik metod aracılığı ile alt yapı oluşturmak ve geliştirmek, seviyeyle doğru orantılı olarak klasik batı müziği, klasik türk müziği, popüler film müzikleri, güncel pop, klasik pop gibi müzik türlerini icra edebilmek isteyen kişiler için tasarlanmış bir eğitim programı içerir.

 

Keman Eğitimi Süresince Kursiyere;

1. Duruş, keman ve yay tutuş pozisyonları,
 

2. Sol el çalışmalarına giriş ve geliştirme,
 

3. Gam & arpej çalışmaları ve Suzuki metoduna giriş,
 

4. Çeşitli yay tekniklerinin öğretilmesi ( Staccato, Spiccato, Detache )
 

5. Sol el için yeni tekniklerin öğretilmesi ve geliştirilmesi ( 4. parmak çalışması, trill, vibrato )
 

6. Kursiyerin branşı doğrultusunda hazırlanmış repertuar ( Klasik, Pop, Caz, Sanat Müziği … vb. ) ile kursiyerin eserler çalması başlıkları öncelikli olmak üzere eğitim verilir.

 

Kurs; nota bilgisi, entonasyon bilgisi ve pratiklerle desteklenir.

0212 259 30 90