Klarnet

Klarnet çalmaya başlamak veya seviyesini ilerletmek,

güncel, nostaljik veya popüler parçaları solo olarak ya da bir müzik topluluğu ile birlikte çalmak, klarnet konçertolarını icra etmek veya kendi eserlerini yaratmak, iki veya üç klarnet için yazılmış eserleri başka klarnetçilerle çalmak, klasik, caz, pop ve folk türünde eserlerden bir repertuar kazanmak isteyen kişiler için tasarlanmış bir eğitim programı içerir.

 

Klarnet kursu süresince kursiyere;

1. Duruş, tutuş ve pozisyon:

    Parmakların yerleşimi

    Ağızlık ve dudak pozisyonu

  

2. Teknik ve temelleri:

    Diyafram çalışmaları

    Uzun ses çalışmaları

    Parmak çalışmaları

    Dil çalışması

    Vibrato, stakato, marcato, tenuto gibi tekniklerin çalışılması

  

  

3. Eser icrası ve yorumlama;

    Eser deşifresi

    Müzikal dinamikler

    Yorum işaretleri

    Düet, trio ve quartet çalışmaları

    Eserlerin armonik açıdan incelenmesi

4. Müzik dönemlerine göre eserlerin yorumlanması

başlıkları öncelikli olmak üzere eğitim verilir.

 

Kurs; nota bilgisi, entonasyon bilgisi ve pratiklerle desteklenir.

0212 259 30 90